top of page
2x4_Bilder_Webb_MörkBG-06.png

FÖRSTABESÖK

Ett första möte för att undersöka och identifiera vad som orsakar din smärta samt planläggning av rehab.

ÅTERBESÖK/
REHAB

Återbesök för uppföljning och start av din rehabilitering.

REHABILITERING

Fortlöpande stöd i din rehabilitering, antingen individuellt eller i grupp.

Chiropractor

MASSAGE

Idrottsmassage 30 minuter.

Kontakt

0A87ABBC-B866-4B3A-89A6-9C19104B1447 2.jpg

070-846 88 11

REHABILITERING

Fortlöpande stöd i din rehabilitering

individuellt eller i grupp.

bottom of page